Cytat z Wikipedii, hasło: Kosmetyki Środki czyszcząceedytuj

naturalne mleczka różane naturalne mleczka różane
Ze względu na część ciała, dla której są przeznaczone: Ze względu na grupę docelową: Ze względu na funkcję: Wiele z kosmetyków należy naraz do kilku z t.