panele słoneczne toruń

Głównym czynnikiem jaki je wywołuje jest

panele słoneczne toruń Zmiany klimatyczne to jest fakt udowodniony. Głównym czynnikiem, jaki je wywołuje, jest emisja szeregu gazów cieplarnianych.
Z gazów tych największe znaczenie ma dwutlenek węgla.
Za emisję dwutlenku węgla odpowiada głównie spalanie paliw kopalnych. W jaki sposób wpływamy na zmiany klimatu? Do paliw kopalnych zaliczamy między innymi ropę naftową oraz węgiel.
Pierw.

Widok do druku:

panele słoneczne toruń