We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie

palnik na olej zużyty palnik na olej zużyty
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego.

Widok do druku:

palnik na olej zużyty