Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu

czania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul (symbol J) równy 1w

Dodane: 12-04-2019 17:24

© 2019 http://dziennik.pisz.pl/